Text Size

Een rijke historie

1933  16 augustus Het BrunssumsMannenKoor werd op 16 augustus 1933 opgericht, uit het toenmalige kerkkoor St.Gregorius.
1947   Na de oorlogsjaren vond een heroprichting plaats in1947 onder voorzitterschap van dhr. Hermans toenmalig slager in Brunssum. Dirigent was de heer Lenssen uit Brunssum.
----   Onder dirigent Verboeket uit Hoensbroek beleefde het koor gloriejaren en won verschillende concoursen.
----   Daarna kwam het koor onder leiding van Hubert Scheeren uit Kerkrade.
1952   Hubert Spauwen, advocaat te Brunssum, neemt het beschermheerschap op zijn schouders.
1963   In 1963 ondernam het koor haar eerste grote concertreis naar Salzburg. Het koor groeide uit tot een ware ambassadeur van Brunssum en Limburg.
1966   Won het koor een concours waarbij het contact kreeg als een van de eerste Westerse verenigingen met een koor vanachter het ijzeren gordijn namelijk een koor uit Kreinj Slovenië. Dit koor bezocht Brunssum en het BMK bezocht weer Slovenië.
Zo kwamen er ook contacten met het beroemde koor Invalidiski Sbor uit Ljubljana met ook weer bezoek en weder bezoek.
Daarna volgde reizen naar Tsjecho-Slowakije, Zwitserland, Oostenrijk, en Roemenië.
1970   In 1970 nam Jean Lambrechts de dirigeerstok over. Zijn voorliefde voor Oost-Europese muziek bracht hij over op het Koor.
1973   In 1973 Ontving men het beroemde koor Gheorge uit Boekarest en in september bracht het BMK een tegenbezoek.
1977   Het koor was toen bijzonder succesvol en dat resulteerde in 1977 in deelname aan het prestigieuze concours te Langlollen in Wales.
1982   In 1982 nam Ton Kropivšek de muzikale leiding over.
Dit jaar start het Brunssums MannenKoor met haar befaamde gala kerstconcerten een jaarlijks terugkerend concert in december waaraan reeds vele solisten met klinkende namen hebben deelgenomen.
1987   In 1987 werd de muzikale leiding overgenomen door John Gerrits en werden diverse concertreizen ondernomen o.a. naar Kroatië en Duitsland.
1991   In 1991 kwam dirigent Ger Withag bij het koor en werd er aan verschillende concoursen deelgenomen en werden verschillende concertreizen ondernomen o.a. naar Italië.
1996   Mevrouw C. Jacobs Geelen wordt geïnstalleerd als beschermvrouw van het BMK.
2001   Jan Mertens wordt de nieuwe dirigent van het BMK. Onder zijn leiding werd een concertreis naar Slovenië ondernomen.
2003   Mevrouw L. Brocken Balmer wordt geïnstalleerd als beschermvrouw van het BMK.
2008
20 april
30 augustus
11/17 oktober
75 jarig jubileum van het BrunssumsMannenKoor.
Uitvoering van Mozart’s Krönungsmesse.
Uitvoering van de Paulusmis in de Gregoriuskerk.
Concertreis naar Zuid-Duitsland.

2009

 1 april


1 april
19 december

Mutatie bestuursleden.Jan Adema voorzitter  Jos Thissen secretaris Martin Theunissen bestuurslid Pierre Ruiters bestuurslid. Zittende leden Piet Ummels penningmeester Leo Theunissen en John Reumkens.

Nieuwe dirigent Jules Luesink.
Gala kerstconcert in de Brikkeoave

2010

 6 februari
21 maart
21 april
31 mei
19 juni
25 juni
03 september
08 oktober
17 oktober
28 november
11 december
17 december
18 december

Uitvaartdienst Ton van Diesen
Korendag Brikke Oave
Uitvaartdienst Mw Geursen
Uitvaartdienst Mevr Ummels
receptie Con Janssen
opluistering huwelijk Ramona de Hoop
opluistering Eucherastieviering Lambertuskerk Oirsbeek
receptie fam. Hellebrand
opluistering Maria noveen Gregoriuskerk
concert Schuttershof
3 korenconcert Fatimakerk
uitvoering Hof van Herstal Echt
Gala kerstconcert Brikke Oave

2011

 

27 maart
16 april
01 mei
29 april
18 mei
04 juli
24 september
25 septembere
15 oktober
10 december
19 december

Uitvaartdienst opgeluisterd van dhr. Schings Kerkrade
Uitvaartdienst opgeluisterd van mevr. Janssen  Brunssum
Korenmiddag Brikke Oave Brunssum
Concert  bij mannenkoor Remigius Klimmen
Bloemenmarkt
Concertreis Dresden
Uitvaartdienst opgeluisterd van mevr. Raets Brunssum
Miniconcert BMK grand Cafe Ludwickzak.
Dankjewel concert
Opluistering H.Mis Christoffelkathedraal Roermond
Opluistering afsluiting Marianoveen Gregoriuskerk
Kerstconcert Winkelcentrum Brunssum
Gala Kerstconcert in'd'r Brikke Oave Brunssum

 

2012

29januari       
11 maart
25 maart
06 mei
10 juni
30 juni           
13augustus
14 oktober
20 oktober
15 december
20 december               

Nieuwjaarsconcert Casino Treebeek met Landgraafs mannen koor
Concert Schuttershof
Korenmiddag Brikke Oave
Bloemenmarkt
Eucherastieviering Oirsbeek t.b.v. Louis Cordewener
Concert opening openluchttheater
Meezing repetitie
Najaarsconcert Amby
Marionoveen Gregoriuskerk
Kerstconcert winkelcenmtrum
Gala Kerstconcert BMK in d"r Brikke Oave


2013

 

 

 

27 januari nieuwjaarsconcert met Vocal Harmony

 

17 maart Opluisteren koempelmis Beersdal
  14 april Korenmiddag Brikke Oave
  27 april H. Mis Gregoriujskerk intentie overleden leden BMK
  27 mei opluisteren uitvaartdienst Mw Sanders
  16 juni Concert Schuttershuuske
  13 juli Opluisteren uitvaartdienst van ons lid Geert Potgieter
  1 september Jubileumfestival 80 jaar BMK  Brikke Oave
  14 september H. Mis Gregoriuskerk i.v.m. 80 jarig Jubileum opgeluisterd door LMK
  19 oktober Lourdesnoveen Gregoriuskerk
  10 november Concertweekend Friesland
  1 december Concert met Harmonieorkest Concordia in Fatimakerk
  21 december Kerstconcert BMK
 2014    
  23 maart Voorjaarsconcert Oranje
  31 maart Ledenvergadering  Wiel Palmen gekozen als Voorzitter
  26 april Koningsdag Concert met Marjorie Ginzsinger en Mylou Mazali
  3 mei Plantjesmarkt HTC Haefland
  1 september Openbare repetitie met Martin Hurkens
  22 September Uitvaartdienst Jo van Eeghem
  28 september Brunssumse Korendag
  18 oktober Opluisteren Lourdsnoveen st Gregoriuskerk
  25 Oktober  
  9 november Opluisteren Eucherastieviering Kathedraal Roermond
 2015    
     
  22 maart Korendag Brunssum
     
  11 april 3 korendag BMK Remigius en Koor uit Workum
  12 april H.Mis Gregoriuskerk  opgeluisterd door korr uit Workum
     
  24 mei H.Mis  Petrus en Pauluskerk Schaesberg
     
     
     
  17 oktober Opluisteren Lourdsnoveen  st Gregoriuskerk
     
  20 december Gala Kerstconcert met Landgraafs mannenkoor  en Giudo en Wendy met Guido's orchestra

Al 24 jaar organiseert het BMK een plantenmarkt in het voorjaar.